Voorwoord

Lieteke van Vucht Tijssen Bestuursvoorzitter SeniorWeb

Naast fysiek en mentaal fit blijven, hebben senioren tegenwoordig nog een uitdaging: digitaal fit blijven. In september 2015 lanceerde SeniorWeb de campagne 'Digitaal Fit'. Een nieuwe manier om uiting te geven aan de missie van SeniorWeb, 'zelfontplooiing en participatie van alle senioren in de digitale samenleving'.

We kunnen steeds minder om de digitale wereld heen. Onlangs startte de Belastingdienst de campagne 'Vaarwel blauwe envelop'. En daar blijft het niet bij. Ook andere zaken moeten of kunnen steeds vaker online geregeld worden. Kennis van computers en internet is dan ook onmisbaar. Omdat het 'moet', maar ook omdat het digitaal zijn senioren zo veel te bieden heeft.

"SeniorWeb blijft zoeken naar nieuwe manieren om senioren die onze ondersteuning nog niet kennen, te bereiken."

Bereiken

Al bijna twintig jaar zet SeniorWeb zich in om senioren en de digitale wereld bij elkaar te brengen. Het overgrote deel van de senioren is tegenwoordig online actief, mede dankzij SeniorWeb. Toch is er ook nog een grote groep niet of beperkt online. Deze mensen lopen steeds vaker tegen een 'digitale drempel' aan in de maatschappij. SeniorWeb blijft daarom zoeken naar nieuwe manieren om senioren die onze ondersteuning nog niet kennen, te bereiken.

Aansprekend

De campagne 'Digitaal Fit' heeft als uitgangspunt dat iedereen digitaal vaardig kan worden op zijn eigen ambitieniveau. Waar de een genoeg heeft aan basale kennis van e-mailen en googelen, wil een ander alles weten van sociale media, internetbankieren of fotobewerking. We nodigen alle senioren die digitaal verder willen, uit dit samen met SeniorWeb te doen.

Digitaal vaardig zijn staat volgens een groot deel van de senioren gelijk aan onafhankelijk zijn.
Bron: Onderzoek Ruigrok | NetPanel in opdracht van SeniorWeb (2015)
1

Liever online

Computers, tablets en smartphones leveren gemak, voordeel, nut en plezier, vinden veel senioren. Geen wonder dus dat de helft van de senioren niet meer zonder digitale apparaten kan en wil. Ook online leren wordt steeds populairder. SeniorWeb ziet dat terug in de stijgende populariteit van zijn Online Cursussen.

Digitaal vaardig zijn staat volgens een groot deel van de senioren gelijk aan onafhankelijk zijn. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Ruigrok | NetPanel in opdracht van SeniorWeb. Het onderzoek vond in 2015 plaats onder ruim vijfhonderd 65-plussers met weinig tot veel digitale vaardigheden.

Online leren

Senioren willen hun digitale vaardigheden dan ook graag verder ontwikkelen. Sinds 2013 biedt SeniorWeb Online Cursussen aan op de website aan op de website. Deze zijn gratis te volgen voor leden. Het zijn stap-voor-staplessen over populaire onderwerpen, zoals Windows 10, Starten met de iPad en Facebook, maar ook de OV-Chipkaart en typen met tien vingers. Elk kwartaal komt er een cursus bij. Leden kunnen in hun eigen tijd en tempo met de lessen aan de slag. Vrijwilligers die de Online Cursussen begeleiden, helpen bij vragen van cursisten. In 2015 namen 23.000 mensen deel aan een Online Cursus.

Onderzoek van Ruigrok

Lees hier het onderzoek 'Helft van de senioren kan niet meer zonder de digitale wereld'.

Bekijk de video over de Online Cursussen:

Digitale apparaten maken de wereld van de ondervraagden groter en leuker, en ...

65

geven senioren het gevoel met de tijd mee te gaan

51

zorgen voor meer contact met familie en vrienden

53

geven senioren
het gevoel onafhankelijker te zijn

Bron: Onderzoek Ruigrok | NetPanel in opdracht van SeniorWeb (2015)

2

Hoe Digitaal Fit wilt u worden?

Hoe digitaal fit wilt u worden? De campagne 'Digitaal Fit met SeniorWeb', die SeniorWeb in september 2015 lanceerde, draait om die vraag. Zelf de dingen digitaal kunnen doen die men leuk of belangrijk vindt, is hierbij het uitgangspunt.

Fit blijven op latere leeftijd is belangrijk. Op lichamelijk, geestelijk én op digitaal gebied. Van internetbankieren tot sociale contacten onderhouden via Facebook en van DigiD tot fotobewerking. De campagne Digitaal Fit is bedoeld om mensen te helpen digitaal 'in vorm' te komen en te blijven. Op de 50PlusBeurs in Utrecht in september was de campagne voor het eerst te zien.

"We willen laten zien wat digitaal zijn iemand kan brengen. En dat dat voor iedereen iets anders kan zijn."
Saskia Hamminga-Roest, Marketing- en communicatiemanager

Voordelen laten ervaren

Voor de campagne is samengewerkt met reclamebureau True uit Utrecht, dat het concept Digitaal Fit bedacht. Saskia Hamminga-Roest, marketing- en communicatiemanager bij SeniorWeb: 'SeniorWeb wil zo veel mogelijk senioren bereiken, om hen de voordelen van de digitale wereld te laten ervaren. Met een nieuwe reclamecampagne willen we (potentiële) leden laten zien wat SeniorWeb voor hen kan betekenen. Onze naamsbekendheid is hoog, maar niet iedereen weet wat SeniorWeb precies doet. We willen laten zien wat digitaal zijn iemand kan brengen. En dat dat voor iedereen iets anders kan zijn.'

Doorontwikkelen

Op de speciale themawebsite www.seniorweb.nl/digitaalfit vinden senioren dossiers met tips over de volgende thema's: veiligheid, vermaak, sociaal, gemak, eropuit en hobby. De campagne wordt ondersteund met advertenties en een fotoserie van situaties uit het dagelijks online leven van senioren. In 2016 wordt de campagne verder ontwikkeld en uitgebreid.

Nieuwsgierig naar de achtergronden van de campagne Digitaal Fit? Bekijk hieronder de video.

3

Slimme apparaten

Senioren hebben steeds meer interesse in het 'internet of things'. Voor slimme apparaten, zoals een smart-tv, een slimme thermostaat of een bloeddrukmeter is toenemende belangstelling. Dit blijkt uit onderzoek van SeniorWeb uit 2015 onder ruim 1.100 deelnemers.

De smart-TV en de slimme energiemeter zijn al in resp. 33% en 15% van de huishoudens te vinden.

67

Geeft aan wel meer te willen weten van slimme apparaten

20

Meer weten over huisautomatisering

17

Interesse in slimme gezondheidsapparaten

4

Op de drempel van de digitale wereld

Het aantal nonliners, ofwel digibeten, is de afgelopen jaren flink afgenomen. Toch maken nog ruim 1 miljoen ouderen geen gebruik van internet. In 2015 hield SeniorWeb een pilot in de regio Utrecht om te onderzoeken of en hoe deze nonliners, onliners kunnen worden. SeniorWeb-vrijwilligers hielpen hierbij.

Hoewel het aantal digibeten is afgenomen, blijft het aantal mensen dat nog niet online is de laatste jaren constant. Digibeten blijken relatief vaker vrouw, ouder dan 65 jaar, laaggeletterd, allochtoon en woonachtig in sterk verstedelijkt gebied. Hier is namelijk vaak nog veel fysieke dienstverlening aanwezig, zoals gemeenteloketten en bankfilialen.

Als mensen nog niet online zijn, is dat vooral omdat zij niet geïnteresseerd zijn in het gebruik van internet. Of ze zien de voordelen niet. Uit cijfers van TU Twente blijkt dat slechts 15 procent van de mensen die nog nooit gebruik van internet heeft gemaakt, dit in de toekomst wel wil gaan doen.

Pilot

Het is dus geen gemakkelijke doelgroep om te bewegen online te gaan. Volgens zijn missie wil SeniorWeb alle senioren bereiken. Ook digibeten. Daarom is SeniorWeb in 2015 een pilot gestart onder de eigen leden. Partners van leden die nog niet online zijn, kregen drie tot zes individuele lessen van een ervaren vrijwilliger. Op die manier hebben zeven vrijwilligers, van Leercentra in de regio Utrecht, acht mensen op weg geholpen. De succesfactor? Nauw aansluiten bij persoonlijke interesses van de digibeet. Dat vormt de 'motor' om internet alsnog te willen ontdekken.

In 2016 gaat SeniorWeb door met zijn inspanningen om meer nonliners online te krijgen. De ervaringen van de pilot in 2015 worden hierbij gebruikt. Samen met Leercentra en verschillende partnerorganisaties uit de regio Nijmegen, kunnen digibeten kennismaken met de vele voordelen die internet biedt.

5

Even voorstellen

Saskia Hamminga-Roest Marketing- en communicatiemanager
Woont in Utrecht
Echtgenoot Pim en zoon Pepijn
Hobby's: reizen, buiten zijn, skiën, lezen, lekker uit eten gaan
Zo veel mogelijk senioren in Nederland bereiken en helpen online te gaan

Lees het hele verhaal van Saskia

Tessa Snippers Teamleider PCHulp
Woont in Amersfoort
Vriend Gregory
Hobby's: paarden rijden en verzorgen, lezen, eten, de zon
Leden en vrijwilligers nog meer plezier geven in hun bezigheden

Lees het hele verhaal van Tessa

6

SeniorWeb in cijfers

Aantal leden Websitebezoeken Bron: Google Analytics
140.000
8.062.999 2012
145.000
9.340.367 2013
149.000
10.541.350 2014
149.500
11.200.000 2015
Sinds de start zijn 705.000 senioren opgeleid
Jaarlijks 23.000 deelnemers aan Online Cursussen
"SeniorWeb maakt ook de digitale overheid toegankelijk en begrijpelijk voor alle senioren."
Daniël de Levita, directeur SeniorWeb

7

Vooruitkijken met
Daniël de Levita

De digitale overheid ontwikkelt zich. Digitaal belastingaangifte doen en het online portal 'MijnOverheid', zijn twee recente voorbeelden. En daar blijft het niet bij. Ook andere overheidszaken gaan steeds meer via de digitale weg. Wat is de rol van SeniorWeb binnen deze ontwikkeling?

De digitalisering van de overheid is al een tijdje aan de gang. Wat verandert er voor senioren?

'In het regeerakkoord van 2013 is afgesproken dat de dienstverlening door de overheid beter moet. Uiterlijk in 2017 zouden burgers overheidszaken digitaal moeten kunnen afhandelen. De laatste tijd staat deze ontwikkeling ook bij senioren wat scherper op het netvlies. Dat komt doordat we steeds minder om digitale overheidsdienstverlening heen kunnen. Wat eerst een optie was - online belastingaangifte doen voor wie dat wil, bijvoorbeeld - wordt straks verplicht voor iedereen. Deze ontwikkeling raakt een groep senioren die nog niet thuis is in de digitale wereld. Deze mensen zijn, om verschillende redenen, niet digitaal vaardig genoeg om gebruik te kunnen maken van de online overheid.'

"SeniorWeb maakt ook de digitale overheid toegankelijk en begrijpelijk voor alle senioren."

Wat is de rol van SeniorWeb binnen deze ontwikkeling?

'SeniorWeb heeft vanuit zijn missie de ambitie de digitale wereld toegankelijk en begrijpelijk te maken voor alle senioren. Ook als het gaat om de digitale overheid. Begin 2016 hebben wij daarom, in samenwerking met de Belastingdienst, een online dossier over digitale belastingaangifte gepubliceerd. En binnen de Digitaal Fit-campagne gaven we al eerder het dossier 'Gemak' uit met veel tips over DigiD. Ook stimuleren wij onze 400 Leercentra om het onderwerp 'digitale overheid' in hun cursusprogramma op te nemen. Hiervoor is speciaal lesmateriaal ontwikkeld. Op deze manier kunnen onze Leercentra tevens in contact komen met cursisten die nog niet zelfstandig gebruik kunnen maken van computers en internet.'

Nieuwe website SeniorWeb

Goed te gebruiken op de smartphone en tablet, prettig leesbaar en zeer gebruiksvriendelijk; in juli 2015 lanceerde SeniorWeb zijn nieuwe responsive website, die helemaal voldoet aan de eisen van deze tijd.

Mediamanager Titia Blanksma: 'In 2014 bezocht al één op de vijf bezoekers de website van SeniorWeb met een tablet. Onze website moest dus snel tabletvriendelijk worden gemaakt. Ook wilden we de website sneller, moderner en beter leesbaar maken. Maar de indeling mocht niet te veel veranderen. Mensen gebruiken namelijk vaak vaste routes op onze website. Met die uitgangspunten zijn we aan de slag gegaan. In anderhalf jaar tijd is de hele website opnieuw opgebouwd. In juli 2015 is hij gelanceerd. De vernieuwde site is erg goed ontvangen door de leden. De website is responsive. Hij past zich dus aan op het apparaat waarop de bezoeker hem opent.'

"De nieuwe website ziet er een heel stuk overzichtelijker uit. Hier is echt over nagedacht vanuit het gezichtsveld van de bezoeker!"
Wiebe Jellema, 75 jaar, Zwolle

De vernieuwde website van SeniorWeb is geschikt gemaakt voor verschillende apparaten. Zo kunt u de website met zowel de computer als de tablet en smartphone goed bekijken. Wij geven u graag een kleine rondleiding.

8

Projecten 2015

2015 was een jaar vol mooie projecten voor SeniorWeb. We onderzochten de mogelijkheden voor de nieuwe dienst 'Les op Maat', het project HelloDigital voor actieve vijftigplussers werd doorontwikkeld en de klantprocessen op het Landelijk bureau werden opnieuw gestroomlijnd.

Les op maat

Vanuit ledendienst PCHulp en de SeniorWeb Leercentra ontvangt SeniorWeb veel signalen over behoefte aan individuele les onder senioren. Naar klassikale cursussen lijkt minder vraag te zijn in de Leercentra. Liever krijgt men snel antwoord op specifieke leervragen.

Voor SeniorWeb aanleiding om te onderzoeken hoe het dienstenaanbod hierop kan worden afgestemd. In 2015 deed het Landelijk bureau hiervoor een onderzoekspilot met diverse Leercentra in het land.


HelloDigital

SeniorWeb is in 2014 een proef gestart met een nieuwe dienstverlening, speciaal voor de werkende en actieve vijftigplusser. Een doelgroep die zich minder voelt aangesproken door de naam en de werkwijze van SeniorWeb. HelloDigital is een digitaal platform met artikelen, tips en video's over het dagelijks gebruik van de smartphone, tablet en computer.

Daarnaast is er een telefonische helpdesk aan het platform gekoppeld. De proefperiode sluit eind 2016. Hierna besluit SeniorWeb of HelloDigital doorgaat of niet.


Project 1 Loket

Het dienstenpakket en het ledenaantal van SeniorWeb is de afgelopen jaren flink gegroeid. Bovendien stelt de huidige tijd nieuwe eisen aan de kwaliteit van de interne processen bij het Landelijk bureau. Om die reden heeft SeniorWeb in 2015 een nieuw CRM-systeem in gebruik genomen. Het nieuwe systeem, Microsoft Dynamics, is flexibel, intuïtief en cloud-based.

Het sluit goed aan bij de hard- en software die al in gebruik was op het Landelijk bureau. Parallel aan deze overstap zijn de processen van de Ledenadministratie gestroomlijnd. Onder de noemer '1 Loket' werkt SeniorWeb aan een nog eenduidigere, klantvriendelijkere dienstverlening.

"Door de vragen van cursisten moet ik mij wel verdiepen in de materie. Zo word ik ook wijzer."
Deelnemer SeniorWeb Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 2015
9

Vrijwilligers

Bij SeniorWeb zetten zich zo'n 3.000 vrijwilligers in op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Deze zogenaamde Ambassadeurs geven cursussen over uiteenlopende digitale onderwerpen, beantwoorden computer- en internetvragen, zijn actief als beheerder bij de Clubs of ondersteunen leden bij de Online Cursussen. In 2015 hield SeniorWeb een tevredenheidsonderzoek onder alle Ambassadeurs.

Maar liefst 51 procent van de Ambassadeurs nam deel aan het Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek. De tevredenheid over het vrijwilligerswerk bij SeniorWeb krijgt een 7,6 als rapportcijfer en het plezier in de bezigheden een 8,3. Bovendien zegt maar liefst 91% van de Ambassadeurs het vrijwilligerswerk bij SeniorWeb aan te bevelen!

Vrijwilligerswerk bij SeniorWeb

De Ambassadeurs zijn op verschillende manieren actief. Zo helpen zij bij de dienst PCHulp leden op weg bij computerproblemen. Via internet, de telefoon, op afstand en zelfs aan huis. In 2015 werden veel vragen gesteld over het installeren van het nieuwe besturingssysteem Windows 10.

Website

Leden kunnen hun SeniorWeb-lidmaatschap voor een deel online beleven. Op de website van SeniorWeb kunnen zij met elkaar praten in de Clubs, bijvoorbeeld over Windows 10, fotografie of tablets. En wanneer zij hun digitale vaardigheden willen uitbreiden, kunnen zij kiezen uit meer dan vijftien Online Cursussen. Ambassadeurs ondersteunen leden bij vragen tijdens de cursus. Daarnaast ondersteunen enkele Ambassadeurs de redactie van SeniorWeb bij het actualiseren van de website, en er zijn Ambassadeurs actief als jurylid bij de Fotowedstrijd en bij de Mailgroepen.

Leercentra

Bij de circa 400 bij SeniorWeb aangesloten Leercentra, kunnen ook niet-leden terecht met leervragen over de computer, laptop of tablet. Een Leercentrum kan een computerlokaal van een lokale Stichting SeniorWeb zijn waar cursussen plaatsvinden. Het kan ook een tabletcafé in een bibliotheek of een kleinschalig initiatief in een verzorgingscentrum zijn. Ook in de Leercentra speelde de komst van Windows 10 een belangrijke rol in 2015. Net als de digitalisering van de overheid en de toenemende vraag naar individuele les.

Ambassadeursdag 2015

Ieder voorjaar wordt de Ambassadeursdag georganiseerd: een feestelijke dag om alle SeniorWeb-Ambassadeurs te bedanken voor hun inzet. Bekijk de video van de Ambassadeursdag 2015.

10

De organisatie

SeniorWeb heeft een Ledenraad, een Landelijk bestuur, medewerkers op het Landelijk bureau in Utrecht en circa 3.000 vrijwilligers in het hele land.

Ledenraad

De Ledenraad vertegenwoordigt de leden van SeniorWeb en bestaat uit 35 leden uit alle provincies. De Ledenraad benoemt het Bestuur en besluit in hoofdlijnen over statuten en financiën. De Ledenraad komt twee keer per jaar bijeen voor de Algemene Ledenvergadering.

Landelijk bestuur

Het Bestuur vertegenwoordigt de vereniging en bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven personen. Belangrijke taken van het Bestuur zijn het beoordelen van het beleid en de begroting die het Landelijk bureau heeft opgesteld. Het Bestuur komt minimaal zes keer per jaar bij elkaar. In 2015 was het Bestuur als volgt samengesteld:

Mw. B.E. van Vucht Tijssen | Voorzitter
Mw. G.W. van der Wel - Markerink | Vice-voorzitter
Dhr. J. Belderok | Secretaris
Dhr. G. Maas | Penningmeester
Dhr. L. van den Broek | Lid
Dhr. M. Nelissen | Lid

Vrijwilligers

Zo'n 3.000 actieve vrijwilligers zetten zich op lokaal, regionaal en landelijk niveau in voor SeniorWeb. Zij geven cursussen over uiteenlopende digitale onderwerpen, beantwoorden computer- en internetvragen, zijn actief als beheerder bij de Clubs of ondersteunen SeniorWeb-leden bij de Online Cursussen. Daarnaast ondersteunen enkele Ambassadeurs de redactie van SeniorWeb bij het actualiseren van de website, en er zijn Ambassadeurs actief als jurylid bij de en bij de Mailgroepen.

"Het leukste aan mijn vrijwilligerswerk vind ik dat het lid na afloop blij is om weer verder te kunnen gaan met zijn of haar digitale activiteiten."
Dick Keur, 68 jaar, Ermelo, vrijwilliger PCHulp aan Huis
"Onze organisatie heeft in 2015 vol trots gewerkt aan alle mooie resultaten. SeniorWeb gaat ook in 2016 met plezier aan de slag om alle senioren van Nederland Digitaal Fit te maken!"
Daniël de Levita, directeur SeniorWeb
Contact
SeniorWeb Postbus 222 3500 AE Utrecht
030 276 99 45 info@seniorweb.nl www.seniorweb.nl
Vormgeving & realisatie
InfographicsLab
Video
Joyce Vergouwe
Teksten
Eva Assink
Fotografie
True / Erik Hijweege Ivar Pel Bart van der Putten Tjitske Sluis Milan Vermeulen Vormers'Vuur