Voorwoord

Moniek van Jaarsveld Bestuursvoorzitter SeniorWeb

Na 9 jaar voorzitterschap van het bestuur van SeniorWeb, heeft Lieteke van Vucht Tijssen haar voorzittershamer officieel aan mij overgedragen. Lieteke heeft zich de afgelopen jaren met hart en ziel ingezet om een bijdrage te leveren aan de participatie van alle senioren in de digitale samenleving.

Haar afscheidstournee startte in april tijdens de Ambassadeursdag. In mei werd het contract ondertekend met de Vereniging van Openbare Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek en voor de 500.000ste PCHulpvraag zette Lieteke de PCHulp-vrijwilliger in het zonnetje met een bos bloemen. Het echte afscheid vond plaats tijdens het jaarlijkse nieuwjaarsdiner.

Haar afscheid gaf voor mij weer aan wat een mooie en warme organisatie SeniorWeb is. Maar ook dat SeniorWeb een typisch voorbeeld is van een organisatie die succesvol is geworden door de samenwerking met de verschillende partijen. Dat vergt energie van alle partijen. Van SeniorWeb zelf, maar ook van onze samenwerkingspartners, die zich inzetten voor het digitaal vaardiger maken van senioren. En zonder de inzet en betrokkenheid van onze 3.000 enthousiaste vrijwilligers zou SeniorWeb niet kunnen bestaan.

In 2019 zijn weer vele mooi samenwerkingen ontstaan of voortgezet. Ik heb er enorm veel zin in om samen met alle verschillende partijen het voorzitterschap voort te zetten. Om verdere initiatieven te ontplooien waarmee we samen digitaal sterker de toekomst in gaan.

Ik wens u veel leesplezier toe!

‘Samen met onze partners en vrijwilligers willen we de samenleving nóg digitaal toegankelijker maken door meer senioren te betrekken in de ontwikkelingen van de digitale dienstverlening.’

1

Terugblik 2019

2019, een jaar om met trots op terug te kijken. Vol (nieuwe) samenwerkingen, onderzoeken, optimalisaties, campagnes, (online) cursussen en nieuwe leden. De rode draad door alle activiteiten heen was samenwerken. Dat komt in dit jaarverslag dan ook uitgebreid aan bod. Samen met onze partners en vrijwilligers willen we de samenleving nog digitaler maken door meer senioren te betrekken in de ontwikkelingen van de digitale dienstverlening.

SeniorWeb heeft het afgelopen jaar zijn missie en visie weer met kracht uitgedragen. Waarbij de kernwaarden betrokken expert, toegankelijk, ondersteunend, betrouwbaar en menselijk centraal hebben gestaan. Onze ambitie is om met onze diensten zowel de huidige gebruikers van SeniorWeb als toekomstige gebruikers te bereiken. Zo komen we steeds dichter bij onze missie: participatie van alle senioren in de digitale samenleving. In 2019 was het onze inzet om onze impact verder te vergroten met als resultaat:

 1. Meer senioren actief gebruik te laten maken van de brede dienstverlening van SeniorWeb.
 2. De senioren die SeniorWeb nu al bereikt meer op maat en met hogere kwaliteit te bedienen.
We kijken graag met u terug aan de hand van de speerpunten die we hebben afgesproken om deze resultaten te kunnen bereiken.

Aanscherpen positionering en bepalen nieuwe proposities

In 2018 hebben we de positionering van SeniorWeb aangescherpt, waarbij het domein waarin we actief zijn nog steeds de digitale wereld in het dagelijkse leven is, met als essentie senioren te ondersteunen ‘digitaal fit’ te worden en blijven. Hierbij richten we onze dienstverlening nu specifiek op de (niet-werkende) senior. Waarbij we de digibeten niet uit het oog willen verliezen. Om de positionering meer concreet te maken hebben we o.a.:

 • Een naamsbekendheidsonderzoek uitgevoerd, waaruit naar voren kwam dat onze naamsbekendheid onverminderd hoog is.
 • Het proeflidmaatschap, het cadeaulidmaatschap en het partnerlidmaatschap ontwikkeld en getest. Op deze manier kunnen potentiële leden op een laagdrempelige manier kennismaken met SeniorWeb.
 • Een actief PR beleid gevoerd. We versturen regelmatig persberichten en merken dat relevante media ons steeds vaker weten te vinden voor een interview of nieuwsitem. We zijn elke maand diverse keren te horen op NPO Radio 5, in het programma Open Huis.

Start aanbieden van dienstverlening op maat

Om relevant te blijven voor (potentiële) leden werken we eraan om onze dienstverlening nog meer op maat aan te bieden. Op niveau van digitale vaardigheid, op persoonlijke interesse (bijvoorbeeld besturingssysteem, onderwerpen, apparaat) en op servicevorm (bijvoorbeeld aan huis, op afstand, online, persoonlijk). Om onze dienstverlening meer op maat aan te bieden hebben we o.a.:

 • Nieuwe templates voor de nieuwsbrieven ontwikkeld. Naast een technische opschoning en een nieuwe frisse look en feel, is ook de opbouw grondig aangepast, met als resultaat vier nieuwe maandelijkse themanieuwsbrieven met informatie op maat voor de besturingssystemen: Windows, Mac, Android en iOS.
 • Content op maat aangeboden. Bezoekers die vanuit de nieuwsbrieven op seniorweb.nl terecht komen, krijgen instructies van zijn of haar besturingssysteem te zien.
 • Themamaanden uitgerold, zoals de succesvolle Cloud- en de WhatsAppmaand in maart en september. Met geïntegreerde communicatie vanuit redactie, ambassadecluster en Marketingcommunicatie brengen we onze content en dienstverlening onder de aandacht van potentiële leden.

Optimaliseren van de kwaliteit van de huidige dienstverlening

Centraal bij deze optimalisatie staat het klantgericht denken en handelen.

 • We doen doorlopend testen om het aantal doorclicks op onze website te verbeteren voor de bezoekers.
 • Naast het opfrissen van het uiterlijk van de online cursussen, hebben we nu ook meer inzicht in hoe onze leden een online cursus gebruiken, wat ons waardevolle informatie biedt om de cursussen nog verder te verbeteren.
 • We hebben met succes meer dan 60 nieuwe vrijwilligers geworven met het project ‘vrijwilligers werven’.

Wat heeft het ons opgeleverd?

We hebben momenteel bijna 150.000 leden, ruim 3.000 vrijwilligers, 425 leslocaties en meer dan 30 werknemers aan ons gebonden. Bovendien trekken we met onze website meer dan 1.300.000 bezoeken per maand. Met als mijlpaal in totaal ruim 15 miljoen bezoeken aan de website in 2019.

2

Alliantie Digitaal Samenleven

In 2019 heeft SeniorWeb zich aangesloten bij de Alliantie Digitaal Samenleven. Dit is een initiatief van onder meer staatssecretaris Knops en prinses Laurentien van Oranje. De Alliantie bestaat nu uit een groep van publieke en private organisaties die willen bijdragen aan een inclusieve digitale samenleving. Doel is om tot een gezamenlijke aanpak te komen om alle mensen, jong en oud, in staat te stellen mee te blijven doen in de digitaliserende samenleving.

Op 14 oktober werden in Den Haag de onderzoeksresultaten van drie rapporten besproken en door SeniorWeb-vrijwilliger Loes Voogd en cursist Suus van der Ende overhandigd aan vertegenwoordigers van de Alliantie Digitaal Samenleven: staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Jeroen Hoencamp (CEO VodafoneZiggo) en Laurentien van Oranje (Number 5 Foundation). Netwerk Mediawijsheid, SeniorWeb en het Nationaal Ouderenfonds onderzochten o.a. wat de oorzaken en gevolgen zijn van digitale ongelijkheid in Nederland en wat er moet veranderen in ons land om de digitale drempels te overwinnen.

Het Grijs en Wijs Mediafestival is een van de initiatieven die uit de Alliantie Digitaal Samenleven is voortgekomen. Als start van de Week van de Mediawijsheid vond het eerste Grijs en Wijs Mediafestival plaats in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Jong en oud liet zich tijdens dit kick-off event onderdompelen in de mogelijkheden van digitale media. Alles werd uit de kast gehaald om er uiteindelijk voor te zorgen dat iedereen mee kan doen aan de digitale samenleving. Met 400 bezoekers was het Grijs en Wijs Mediafestival een groot succes.

3

SeniorWeb, de computerhulp voor u!

Steeds meer senioren zijn actief op hun smartphones, computers en tablets. Whatsappen met de kinderen, e-mailen met vrienden in het buitenland, Facetimen met de kleinkinderen. Er kan steeds meer en steeds meer senioren gaan er mee aan de slag. Maar... soms wil het even niet. En lijken die apparaten wel een eigen leven te leiden. De e-mail wil niet verzenden, de printer heeft er geen zin in, de webcam heeft een off-day.

Om nog meer senioren te wijzen op de voordelen van het lidmaatschap, juist voor die momenten waarop het even niet wil, heeft SeniorWeb samen met reclamebureau True Ideas drie pakkende korte filmpjes ontwikkeld. Het bijzondere aan deze filmpjes is dat de vrijwilligers die hierin een rol spelen, ook daadwerkelijk vrijwilligers van SeniorWeb zijn. Dick Keur, Edu Boomkamp en Anneke Berendsen-Riswick hebben zich met veel enthousiasme een dag ingezet, met een prachtig resultaat. In de filmpjes is duidelijk te zien dat SeniorWeb altijd dichtbij is op het moment dat mensen hulp nodig hebben. Kortom: SeniorWeb, de computerhulp voor u!

De filmpjes zijn succesvol ingezet door middel van een social media campagne (Facebook) en op YouTube. Sinds de lancering in september zijn de filmpjes in totaal meer dan 86.000 keer bekeken.

‘Zonder de lessen van SeniorWeb waren de ouderen die hier cursussen volgen nog steeds afhankelijk van hun kinderen of kleinkinderen geweest. Nu kunnen ze het zelf!'Alfred Haaksma, directeur en bibliothecaris in Scherpenzeel

4

Verlengde samenwerking met VOB en KB

Samen werken aan het vergroten van digitale vaardigheden en digitale participatie van ouderen. Dat was in 2017 het uitgangspunt bij de start van de samenwerking tussen SeniorWeb, de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de Koninklijke Bibliotheek (KB). In 2019 werd deze samenwerking verlengd voor 5 jaar.

In totaal zijn er nu al meer dan 100 lokale bibliotheken die samenwerken met een SeniorWeb Leslocatie. Beginnende (maar ook meer ervaren) internetters kunnen voor het leren van basisvaardigheden, én meer, terecht bij de leslocaties van SeniorWeb en de bibliotheken in heel Nederland.

Bibliotheek Scherpenzeel is er daar één van. De bibliotheek werkt sinds 2015 samen met SeniorWeb. Alfred Haaksma, directeur en bibliothecaris in Scherpenzeel: 'SeniorWeb is een prachtige club! De bibliotheek en SeniorWeb versterken elkaar. De activiteiten lopen naadloos in elkaar over. Wij regelen alle organisatorische zaken, zij gaan over de inhoud. Onze vrijwilligers opereren allemaal onder de paraplu van SeniorWeb. De ouderen die hier cursussen volgen, worden daar zelfstandiger van. Zonder de lessen van SeniorWeb waren zij nog steeds afhankelijk van hun kinderen of kleinkinderen geweest. Nu kunnen ze het zelf!'

Door deze ondersteuning kan iedereen blijven meedoen in de steeds verder digitaliserende samenleving. SeniorWeb, de VOB en de KB werken gezamenlijk aan een actieplan om elkaars activiteiten verder te versterken.

Kijk hier voor meer inspirerende samenwerkingen.

5

Samenwerking Rabobank en Beeld en Geluid

SeniorWeb werkt intensief samen met verschillende organisaties om senioren te betrekken bij de ontwikkelingen van de digitale dienstverlening. Twee samenwerkingspartners van SeniorWeb die hier een bijdrage aan leveren zijn de Rabobank en Beeld en Geluid. Door deze samenwerkingen zorgen we ervoor dat senioren ook geholpen worden op het gebied van financieel vaardig en mediawijs worden.

Financieel gezond leven voor iedereen

SeniorWeb helpt Rabobank-klanten al vele jaren om de stap naar de digitale wereld te zetten. Steeds meer mensen bankieren via internet of mobiel. Maar er is nog altijd een grote groep senioren die niet digitaal vaardig is of ondersteuning nodig heeft bij het ontwikkelen van hun digitale vaardigheden. In de 425 SeniorWeb Leslocaties in het land ondersteunen de lokale Rabobank-vestigingen bij het aanbieden van workshops internetbankieren en mobiel bankieren. Na afloop van deze workshops kunnen deelnemers veel geldzaken zelf regelen via de computer, tablet of smartphone.

Mediawijze senioren

Beeld en Geluid, het instituut voor media in Hilversum, en SeniorWeb hebben in 2019 de handen ineengeslagen om de mediawijsheid van ouderen te vergroten. Met een speciaal interactief videoprogramma, ‘Wijs met media’, waarbij senioren met elkaar in gesprek gaan over hun mediawijsheid, bieden SeniorWeb en Beeld en Geluid senioren een handvat om kritisch en doelmatig met media om te gaan. Presentatrice Astrid Joosten interviewt in dit videoprogramma Bekende Nederlanders, experts en ervaringsdeskundigen, zoals hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder, social media-liefhebbers Vera en Govert van Brakel, journaalpresentator Jeroen Overbeek, neuromarketeer Martin de Munnik en Irma Knol, de moeder van vlogger Enzo Knol. Astrid spreekt met hen over alle thema’s rondom mediawijsheid doe voor ons allen van belang zijn. Tijdens en na het programma zijn onze enthousiaste vrijwilligers Richard van Kempen en Floor Roest aanwezig om alle digitale vragen van de bezoekers te beantwoorden.

‘Wij zijn trots dat zij al een half miljoen computerhulpvragen hebben afgehandeld. Wij blijven ons, met onze vrijwilligers, actief inzetten voor de digitale zelfredzaamheid van senioren'Daniël de Levita, directeur SeniorWeb

6

Half miljoen computervragen afgehandeld door vrijwilligers

In 2019 behaalde SeniorWeb een prachtige mijlpaal: maar liefst 500.000 PCHulp-vragen zijn de afgelopen jaren door de vrijwilligers van SeniorWeb naar tevredenheid afgehandeld. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers worden er jaarlijks enorm veel hulpvragen van onze leden naar tevredenheid opgelost per telefoon, op afstand, via internet of aan huis.

Om deze mijlpaal te vieren bezochten Daniel de Levita, Ingrid Kock, SeniorWeb-vrijwilliger Ton de Blok en voorzitter van de vereniging Lieteke van Vucht Tijssen de indiener van de half miljoenste PCHulp-vraag, mevrouw Homburg in Nieuwegein. Mevrouw Homburg (76 jaar) had hulp nodig nadat zij een nieuwe update had geïnstalleerd op haar computer en diverse onderdelen niet goed meer functioneerden. Enthousiaste vrijwilliger Ton de Blok heeft mevrouw Homburg uit de brand geholpen. Vervolgens is hij als vertegenwoordiger van alle vrijwilligers heel hartelijk bedankt door de voorzitter van de vereniging Lieteke van Vucht Tijssen.

Daniël de Levita, directeur van SeniorWeb:

'Wij maken senioren digitaal fit door middel van educatie, inspiratie en hulp. Onze vrijwilligers ondersteunen senioren daar graag bij. Wij zijn trots dat zij al een half miljoen computerhulpvragen hebben afgehandeld. Dit bewijst dat de ondersteuning van SeniorWeb nog steeds onmisbaar is. Daarom blijven wij ons, met onze vrijwilligers, actief inzetten voor de digitale zelfredzaamheid van senioren. We zijn klaar voor de volgende 500.000 PCHulp-vragen!'

7

Workshop online daten & lokale samenwerking gemeenten

Workshop: op het juiste spoor met online daten

In juni 2019 organiseerde KBO-PCOB samen met SeniorWeb en 50Plusmatch een online dating workshop in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Speciaal voor mensen die graag wat extra begeleiding wilden hebben bij het online daten. Met de workshop werden ze op weg geholpen om de eerste stappen op het datingpad te zetten.

Lokale samenwerking gemeenten

Steeds meer diensten van gemeenten worden digitaal aangeboden. Een groot deel van de mensen maakt hier gebruik van. Maar voor sommigen levert de digitalisering problemen op. Zij kunnen de gewenste informatie niet vinden of aanleveren. Sinds 2019 is SeniorWeb te vinden in de brochure van de vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), met als doel om gemeenten in Nederland te attenderen op de leslocaties en dienstverlening van SeniorWeb. Studenten van de TU Delft ontwikkelen, onder toezicht van de VNG, samen met onder anderen SeniorWeb een module die de toegankelijkheid bij gemeenten voor onder andere senioren moet vergemakkelijken.

8

Feiten en cijfers 2019

‘SeniorWeb is ervan overtuigd dat digitale vaardigheden essentieel zijn voor iedereen om mee te kunnen doen. Ze vergroten je wereld en zelfredzaamheid.’Daniël de Levita, directeur SeniorWeb

9

Vooruitkijken met Daniël de Levita

SeniorWeb staat altijd open voor nieuwe samenwerkingsrelaties, om daarmee verdere initiatieven te ontplooien en de positieve impact op de samenleving verder te versterken. Dat doen we vooralsnog alleen in Nederland, maar we hebben onze missie daar niet toe beperkt. Daarom verkennen we ook de mogelijkheden om ons enthousiasme en onze kennis buiten de grenzen uit te dagen.

Vlaanderen lijkt een logische eerste stap te zijn. Zowel vanuit de leslocaties, als van vrijwilligers en leden uit Vlaanderen krijgen we de vraag of wij daar dezelfde dienstverlening kunnen bieden als in Nederland. Op uitnodiging van enkele Vlaamse organisaties is al een eerste verkenning gemaakt, waarbij we overweldigd zijn door de enthousiaste reacties.

Daarnaast richten we ons de komende jaren nog meer op het bieden van de juiste content voor onze leden, op het juiste moment, via het juiste kanaal. Dit doen we door het ontwikkelen van een nieuwe contentstrategie. Die vormt een belangrijk uitgangspunt bij het optimaliseren van onze website.

Tevens blijven we continu de technologische mogelijkheden, zoals voice assistent en personalisatie van content, onderzoeken. Al deze mogelijkheden leveren een bijdrage aan het verder vergroten van onze impact. Binnen onze grenzen, maar mogelijk ook daarbuiten!

In 2020 en de jaren die volgen zullen we middels onze leslocaties en ondersteuning in het hele land, maar ook middels onze rol in de Alliantie Digitaal Samenleven een bijdrage blijven leveren aan het digitaal vaardig(er) maken van senioren. Digitale ontwikkelingen gaan snel en niet iedereen kan deze bijhouden. Er zijn nog meer dan een miljoen Nederlanders die niet digitaal vaardig zijn, waaronder een grote groep ouderen. SeniorWeb is ervan overtuigd dat digitale vaardigheden essentieel zijn voor iedereen om mee te kunnen doen. Ze vergroten je wereld en zelfredzaamheid.

10

De organisatie

SeniorWeb heeft een ledenraad, een bestuur, 37 medewerkers op het verenigingsbureau in Utrecht (28 fte) en circa 3.000 vrijwilligers in het hele land. Directeur is Daniël de Levita. Lees meer over onze organisatie op onze website of bekijk de infographic.

Ledenraad

De SeniorWeb-ledenraad bestaat uit 35 leden uit alle provincies en wordt door en uit de leden van SeniorWeb gekozen. De huidige ledenraad is actief tot 31 december 2022.

Landelijk bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging en bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven personen. In 2019 is het bestuur als volgt samengesteld:

 • Mw. B.E. van Vucht Tijssen | Voorzitter (tot 1 januari 2020)
 • Mw. M. van Jaarsveld | Voorzitter (vanaf 1 januari 2020)
 • Dhr. E.D. Rentema | Vice-voorzitter
 • Dhr. L. Bracke | Secretaris
 • Dhr. J.A. Dekkers | Penningmeester
 • Mw. B. Felstau | Lid
 • Dhr. M.R.G.M. Nelissen | Lid

Vrijwilligers

Zo'n 3.000 actieve vrijwilligers zetten zich op lokaal, regionaal en landelijk niveau in voor SeniorWeb. Zij geven cursussen over allerlei digitale onderwerpen in de meer dan 425 leslocaties, beantwoorden computer- en internetvragen bij ledendienst PCHulp of ondersteunen SeniorWeb-leden via Leren aan Huis en de online cursussen.

Vrijwilligers van SeniorWeb ontvangen een speldje voor hun 10- of 20-jarig jubileum tijdens de jaarlijkse Ambassadeursdag
Contact
SeniorWeb Postbus 222 3500 AE Utrecht
030 276 99 45 030 276 99 45 info@seniorweb.nl www.seniorweb.nl
Vormgeving & realisatie
Vincent Schouten InfographicsLab
Teksten
Sandra Vollema
Eindredactie
Puck van Beurden
Fotografie
Ivar Pel Bart van der Putten SeniorWeb
Video
Beeld en Geluid Netwerk Mediawijsheid Rabobank True Ideas