Voorwoord

Moniek van Jaarsveld Voorzitter raad van toezicht
Daniël de Levita Directeur-bestuurder

Voor zoveel mensen is het inmiddels normaal: op kantoor én thuis werken. Ook de medewerkers van het verenigingsbureau van SeniorWeb werken hybride, zoals dat zo mooi heet. Corona dwong de meeste mensen om thuis te werken, nu kiezen collega’s er zélf voor in hun thuiskantoor aan de slag te gaan. Gelukkig blijven we gemakkelijk met elkaar in contact door de digitale mogelijkheden, zoals videobellen via Teams. Hybride werken is gewoon geworden. We hebben er een ritme in gevonden.

Niet alleen de medewerkers, ook de SeniorWeb-vrijwilligers weten goed hoe ze digitaal met ons en elkaar contact kunnen leggen. Dat sluit aan bij onze doelstelling: de digitale wereld begrijpelijk maken voor zoveel mogelijk mensen. Zodat iedereen het gemak en plezier van computer en internet kan ervaren.

Onze visie om de digitale wereld begrijpelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen beperkt zich niet tot onze landsgrenzen. Daarom zijn we in gesprek met diverse partners in het buitenland. We willen de ‘SeniorWeb-vonk’ laten overslaan naar andere landen.

In 2023 liggen er nog meer uitdagende projecten op ons te wachten. Zo lanceren we een frisse nieuwe website. Daarmee kunnen we onze tips en adviezen nog beter over het voetlicht brengen. Daarnaast willen we nóg meer verschillende doelgroepen bereiken. Denk bijvoorbeeld aan mensen die nog nooit digitale toepassingen hebben gebruikt. Of mensen met een beperking. Dat past ook binnen onze doelstelling om er voor iedereen te zijn. Zo worden we nog meer een afspiegeling van de samenleving.

Maar in dit jaarverslag blikken we niet vooruit. We kijken nu graag met u terug naar wat de vereniging SeniorWeb in 2022 heeft gerealiseerd.

1

Terugblik op 2022

Steeds meer senioren gebruiken internet en sociale media. Het aantal online actieve 65-plussers is in 2022 gestegen naar 82% (80% in 2021) volgens het CBS. Ook op sociale media is een stijging te zien. In 2022 was 37% van de senioren actief op een sociaal netwerk (34% in 2021). Senioren willen hun vaardigheden verbeteren én op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen in de digitale wereld. Ze spelen spelletjes, regelen hun bankzaken online en videobellen met hun kleinkinderen aan de andere kant van de wereld. Daarom is het thema van dit jaarverslag: 'Senioren doen digitaal mee'.

SeniorWeb helpt ouderen al sinds 1996 graag op weg in de snel veranderende digitale wereld. En daarbij sluiten we niemand uit, want SeniorWeb wil echt álle senioren bereiken. We hebben een aantal speerpunten vastgelegd om zoveel mogelijk mensen digitaal vaardig te laten worden.

Werken aan diversiteit en inclusiviteit

We willen nog meer lijken op hoe de samenleving eruit ziet. En nog meer mensen bereiken die bijvoorbeeld weinig kennis van taal hebben. Of die slecht zien of een migratieachtergrond hebben. We doen onderzoek en we zoeken contact met bijvoorbeeld belangenverenigingen. Zo leren we meer over hoe we deze doelgroepen beter bereiken en helpen.

Wat hebben we al gedaan?

 • We gebruiken de tool ‘Klinkende Taal’. Die scant onze teksten, zodat we altijd op niveau B1 schrijven. Zo houden we op een heldere wijze contact met onze leden en vrijwilligers.
 • Ons kwartaalblad Enter is ook beschikbaar in pdf. Daarmee is het geschikt voor de voorleesprogramma’s van blinden en slechtzienden.
 • We zorgen dat verschillende doelgroepen terugkomen in de foto’s en illustraties die we maken voor onze publicaties. Zodat iedereen zich herkent in de afgebeelde personen en situaties.
 • In onze vacatureteksten melden we dat SeniorWeb inclusiviteit belangrijk vindt.

SeniorWeb over de grens

De digitale ontwikkelingen gaan niet alleen in Nederland voor veel ouderen te snel. Partijen en senioren uit het buitenland zochten al een aantal keer contact met ons. Omdat ze in hun land eenzelfde organisatie willen starten of gebruik willen maken van onze dienstverlening. We hebben een onderzoek naar de mogelijkheden voor SeniorWeb in Europa gestart.

Wat hebben we al gedaan?

 • We maakten een checklist die we kunnen gebruiken bij onze verkenningen in het buitenland.
 • We schakelden een subsidiebureau in voor het aanvragen van subsidie.
 • We hebben via onze bestaande contacten onderzocht wat er via de Europese Unie mogelijk is.
 • We deden onderzoek onder onze leden en vrijwilligers in België.

Op zoek naar meer samenwerkingspartners

SeniorWeb werkt al veel samen met verschillende maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en (lokale) overheden. We gaan de samenwerking met bestaande partners uitbreiden en op zoek naar nieuwe partners. Door onze krachten te bundelen, bereiken we ouderen nog beter. Zo kunnen we onze kennis delen én meer leren. We zetten onze vrijwilligers, medewerkers van kantoor en leslocaties in om ons daarmee te helpen.

Wat hebben we al gedaan?

 • We gingen in gesprek met bestaande partners, zoals banken en de Alliantie Digitaal Samenleven. Doel daarvan was om activiteiten te starten of uit te breiden om ouderen nog beter te kunnen helpen.
 • We brachten in kaart welke belangrijke samenwerkingspartners we nog nodig hebben en hebben contact gelegd met deze partijen.
 • We zetten verschillende projecten in het land op. Samen met maatschappelijke en private organisaties willen we zo ouderen helpen om digitaal vaardiger te worden.

Uitbreiding bestaande samenwerkingen

Alle bezoekers (leden en niet-leden) van de openbare bibliotheken hebben gratis toegang tot onze online cursussen. Dat startte begin 2022. We zijn blij met deze uitbreiding, want zo kunnen we nog meer mensen helpen digitaal vaardig te worden. Ook laten we de bezoekers van de bibliotheken zo kennismaken met de dienstverlening van SeniorWeb.

Sinds 1997 werken SeniorWeb en de Rabobank al succesvol samen bij het vergroten van online veiligheid. Maartje Gosselink, Accessibility Manager Particuliere Klanten bij Rabobank: ‘Er is nog steeds een grote groep senioren die ondersteuning nodig heeft bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden om online te kunnen bankieren. Daarom is het een gezamenlijke doelstelling van Rabobank en SeniorWeb om de digitale zelfredzaamheid van senioren te vergroten. Dit doen we door bijvoorbeeld gezamenlijk workshops internetbankieren te geven in een van de ruim 100 lokale Rabobanken. Daarnaast verwijzen medewerkers van Rabobank minder digitaal vaardige klanten door naar SeniorWeb’.


Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

We besteden veel aandacht aan de deskundigheid van onze vrijwilligers en medewerkers. Zo garanderen we de kwaliteit van onze diensten.

Wat hebben we al gedaan?

 • Op het verenigingsbureau houden we regelmatig inspiratiesessies voor alle medewerkers.
 • Verspreid over het jaar organiseren we trainingen, inspiratiesessies, praktijkworkshops en webinars over verschillende onderwerpen voor al onze vrijwilligers. Online en in het land.
 • We hebben eisen voor de kwaliteit bepaald.
 • Het educatiebeleid voor vrijwilligers is aangescherpt.

Hoe sloten we 2022 af? Met...

 • …ruim 150.000 leden.
 • …een recordaantal van 470 SeniorWeb Leslocaties. Onze landelijke dekking is daarmee nog verder uitgebreid.
 • …bijna 14 miljoen websitebezoeken over het hele jaar.
 • …66.000 beantwoorde hulpvragen.
 • …een 8,3 voor klanttevredenheid.

‘De samenwerking met SeniorWeb is een win-winsituatie! Onze klanten worden digitaal zelfredzaam met behulp van SeniorWeb. Niet alleen op het gebied van internetbankieren, maar veel breder.’Maartje Gosselink, Rabobank

2

Online veiligheid nog steeds actueel

Saskia Hamminga-Roest te gast bij online event van Rabobank over fraude. Op de foto van links naar rechts:
 • Saskia Hamminga-Roest, manager Marketing en Communicatie bij SeniorWeb
 • Annemarie Brüning, presentatrice
 • Lilian Damen - Evers, Coöperatief directeur Rabobank Tilburg en omstreken

Online criminaliteit neemt al jaren toe en maakt veel slachtoffers. Maar liefst 2,5 miljoen Nederlanders, jong en oud, kregen er in 2021 mee te maken, volgens het CBS. Veilig internetten blijft ingewikkeld. Helemaal voor mensen die nog niet zo digitaal vaardig zijn. Daarbij worden internetcriminelen steeds slimmer en mikken zij soms ook gericht op ouderen.


Bewustwording

Daarom deden we in 2022 onderzoek onder onze leden. Daaruit bleek dat veel ouderen meer willen leren over het beveiligen van hun computer, tablet of smartphone (35%). Ook hebben zij behoefte aan meer informatie over het veilig gebruiken van internet (33%). Uiteraard kunnen ze hiervoor bij SeniorWeb terecht. We zorgen er met onze informatie en hulp voor dat mensen zich nog meer bewust worden van digitale fraude.


Wat doen we zoal om leden bewust te maken van hun online veiligheid?

 • Oktober stond bij SeniorWeb in het hele land in het teken van het goed beveiligen van online accounts. Ruim 13.000 geïnteresseerden schreven zich in voor ons webinar over accountbeheer en -beveiliging. En ruim 10.000 deelnemers testten met onze account-quiz hun kennis over accounts, inloggen en tweestapsverificatie.
 • Bij de dienst computer-APK checken we de virusbescherming op de computer van een lid. Zo nodig verbeteren we die.
 • We geven tips hoe phishing te herkennen en wat te doen als er een verdachte mail binnenkomt. De vrijwilligers van onze dienst Phishingchecker checkten in 2022 ruim 4.000 verdachte mails die onze leden doorstuurden. Het aantal verdachte mails dat binnenkomt bij de Phishingchecker daalt de laatste jaren. Onze leden weten beter wat ze met phishingmails moeten doen. Dat blijkt uit ons onderzoek.

Naast de hierboven genoemde samenwerking, werken SeniorWeb en Rabobank ook op andere manieren samen. Manager Marketing en Communicatie bij SeniorWeb Saskia Hamminga-Roest was in november te gast bij een online event van de bank. In het webinar ‘Houd je geld veilig, ontdek fraude’ bespraken deskundigen de meest voorkomende gevallen van fraude. In het panel zaten techjournalist Daniël Verlaan en digitaal wijkagent Gies Coppens. Ook manager Fraude en Security van Rabobank Gert-Jan Poelman deed daaraan mee. Ze gaven tips om fraude te herkennen. Saskia vertelde kort wat SeniorWeb kan betekenen voor mensen die hun digitale vaardigheden willen verbeteren.

‘Het was weer geweldig wat jullie allemaal uit de kast hebben gehaald. Gastvrijheid, goede muziek, lekkere lunch en geweldige sprekers. Vooral Jaap Bressers was indrukwekkend.’Mirjam Bomers, vrijwilliger van SeniorWeb

3

Ambassadeursdag en 50PlusBeurs

Eindelijk: na drie jaar konden de medewerkers van het verenigingsbureau en onze vrijwilligers elkaar weer ontmoeten. Er was weer een jaarlijkse Ambassadeursdag! Ook de 50PlusBeurs vond weer gewoon plaats. Ruim 62.000 senioren bezochten het evenement in de Jaarbeurs. Onze medewerkers en vrijwilligers stonden daar de hele week klaar in de SeniorWeb-stand. Ze boden (potentiële) leden hulp en advies.


Ambassadeursdag 'Weer samen!’

Bijna 500 vrijwilligers uit het hele land waren aanwezig bij de Ambassadeursdag. Het thema was ‘Weer samen!’ Ingrid Kock, manager PCHulp en leslocaties, was erg blij iedereen weer te kunnen ontmoeten en bedankte alle vrijwilligers hartelijk voor hun inzet in de afgelopen jaren. Na de feestelijke opening startte de dag met spreker Alet Klarenbeek. Zij is expert op het gebied van ouderen, ouderencommunicatie en eenzaamheid. Klarenbeek vertelde onder meer over de vele gezichten van eenzaamheid, met oog voor diversiteit en verbinding. Cabaretier Jaap Bressers raakte veel mensen in de zaal met zijn pakkende en inspirerende verhaal. Hij vertelde over hoe hij omging met de periode na zijn ongeluk. Op humoristische manier bracht hij zijn persoonlijke verhaal. Hij linkte dat aan de uitdagingen en veranderingen waar we allemaal mee te maken hebben in ons werk.


28e editie 50PlusBeurs

SeniorWeb kon ook dit jaar natuurlijk niet ontbreken op de 50PlusBeurs in Utrecht. 550 stands boden volop informatie, amusement en voordeel voor senioren. In de SeniorWeb-stand konden bezoekers terecht voor hulp bij digitale vragen of problemen. Ook konden ze er lid worden van SeniorWeb of computerboeken en –accessoires kopen. En onze collega Hans Straatman trok iedere dag een volle zaal met zijn presentatie over veilig internetten.

 • Bijna 50 vrijwilligers hielpen deze week in de stand.
 • Ruim 1.400 mensen gingen op de foto bij de fotograaf in onze stand.
 • Duizenden leden kwamen langs om hun cadeautje op te halen en digitale vragen te stellen.

De bezoekers waardeerden de SeniorWeb-stand dit jaar met maar liefst een 8,6!

‘Met de Thee, Tablets en Taartjes-bijeenkomsten bereiken we mensen die anders nooit naar een leslocatie zouden komen.’Raquel Wanrooij, adviseur leslocaties

4

Leslocaties in het land weer open

QR-code scannen

Online vragenuurtjes, digitale inloop, live webinars... corona maakte de leslocaties noodgedwongen initiatiefrijk. Door de versoepeling van de coronamaatregelen konden ze het afgelopen jaar hun deuren gelukkig weer gewoon openen. Extra bijzonder is dat we in 2022 onze 470e leslocatie verwelkomden. Een record waar we trots op zijn! Want hoe meer leslocaties, hoe meer senioren we dicht bij huis kunnen helpen. En hoe meer senioren we les kunnen geven over de digitale wereld.


Thee, Tablets en Taartjes-bijeenkomsten

In Friesland ontstond een mooie samenwerking tussen een aantal SeniorWeb Leslocaties, de Bibliotheek en MeiJo (onderdeel van Kwadrantgroep). MeiJo benaderde ons om samen Thee, Tablets en Taartjes-bijeenkomsten te organiseren. Dit is ons interactieve programma voor mensen zonder of met weinig digitale vaardigheden. In oktober en november vonden zeven bijeenkomsten plaats in verschillende leslocaties van SeniorWeb in bibliotheken.

De bijeenkomsten waren exclusief voor pashouders van MeiJo. 75 deelnemers maakten tijdens een leuke en gezellige middag laagdrempelig kennis met de digitale wereld. De ambassadeurs van SeniorWeb Drachten, Dokkum, Gorredijk en Wolvega begeleidden de deelnemers bij hun eerste stappen op internet. Natuurlijk onder het genot van een kopje koffie of thee met een taartje erbij. De deelnemers waren enthousiast over de mogelijkheden die de online wereld biedt. Velen van hen maakten een vervolgafspraak voor persoonlijke begeleiding.

Pabe Wiersma is vrijwilliger en docent bij de leslocatie in de Bibliotheek in Drachten. ‘In de Bibliotheek organiseerden we twee bijeenkomsten. We startten met een korte presentatie. Die ging over de ontwikkeling van digitale media en het belang ervan in de samenleving. Vervolgens hielpen de vrijwilligers de deelnemers verder in groepjes. De deelnemers hadden vragen over bijvoorbeeld het installeren van apps, welke tablet geschikt is en hoe e-mail werkt. De bezoekers vonden de bijeenkomst allemaal leuk, leerzaam en lekker. Met de Thee, Tablets en Taartjes-bijeenkomsten maken we mensen op een ongedwongen manier enthousiast.'

5

SeniorWeb adviseert en informeert

Wij adviseren en informeren iedereen die zijn digitale vaardigheden wil verbeteren. Ook wie praktische oplossingen voor computerproblemen zoekt of achtergrondinformatie wil lezen, kan bij ons terecht. Het is dan ook van belang dat we onze informatie blijven vernieuwen. Zowel op de website als in onze cursussen.


Actuele inhoud

Eind 2021 en begin 2022 hebben we een deel van onze online cursussen helemaal opnieuw opgezet. De cursussen voor Windows, Android en iPhone/iPad zijn nu opgedeeld in drie meer toegankelijke delen. Ze gaan over de basisinstellingen, het bedienen en het werken met het apparaat.

Ook lanceerden we in 2022 drie geheel nieuwe cursussen. Eén over foto’s beheren en bewerken op de Mac en twee over de Verkenner. De cursussen over de Verkenner maakten we na een tip van een vrijwilliger. Die zag dat er behoefte aan is. Eind 2022 staan er maar liefst 44 cursussen live. Ze variëren van ‘Android-tablet bedienen’ tot ‘Windows 11-computer bedienen’.

Daarnaast werkt de redactie hard aan het actueel houden van alle inhoud (Tips & Uitleg) op de website. Onze redactieassistenten, allemaal vrijwilligers van SeniorWeb, bekeken in 2022 in vijf rondes allerlei tips en artikelen. Daarna verwerkten onze redacteuren hun opmerkingen en werkten zij de artikelen bij. Ook deden ze zelf drie grote opschoonrondes waarbij zij in totaal ruim 600 tips en artikelen bijwerkten.


Persoonlijkere nieuwsbrieven

Het afgelopen jaar vernieuwden we de introducties van al onze digitale nieuwsbrieven. Redacteuren Sanne Couperus en Edwin van Amstel leiden nu elke nieuwsbrief in met een persoonlijke noot. De abonnees lijken dit te waarderen en reageren er regelmatig op.


Gesprekspartner over digitale ontwikkelingen

We adviseren niet alleen senioren. Pers, bedrijven en andere organisaties weten ons te vinden bij vragen over ouderen en digitale ontwikkelingen.

De NOS, NPO Radio 5 en Omroep Gelderland berichtten over onze vrijwilliger Bep Schut. Zij maakt al 25 jaar ouderen wegwijs op internet. Zelfs met haar 94 jaar wil zij alle ouderen op internet krijgen. ‘Het is echt een verrijking van je leven’, zegt ze.

Max Meldpunt kopte in juni: ‘Digitalisering is een uitdaging, en dat ligt niet alleen aan u’. Manager Marketing en Communicatie Saskia Hamminga-Roest, gaf in de studio van Omroep Max tekst en uitleg. Ze vertelde over wat SeniorWeb doet om mensen bij te staan bij vragen rond digitalisering.

Saskia Hamminga-Roest stond ook op het podium van het jaarfestival van ECP, het platform voor de informatiesamenleving. Namens de oudere generatie reageerde zij op keynote-spreker Sander Duivestein in een gesprek over digitale ontwikkelingen.

Ten slotte is SeniorWeb al enkele jaren een van de partners van de Alliantie Digitaal Samenleven. Wij zijn daarin aanspreekpunt voor het thema ouderen en digitalisering. Ook is SeniorWeb vanuit de Alliantie een van de partners van de Digihulplijn. SeniorWeb-vrijwilligers zijn beschikbaar om binnenkomende digitale vragen te beantwoorden.

Saskia Hamminga-Roest namens SeniorWeb te gast bij het jaarfestival van ECP.

‘De vrijwilliger heeft met veel kennis en deskundigheid mijn problematiek op het terrein van apps en QR-codes uit de wereld geholpen, waarvoor mijn hartelijke dank.’Ton Brouns, lid van SeniorWeb

6

Tevredenheidsonderzoek PCHulp en Leren aan Huis

De belangrijkste beloning voor onze vrijwilligers is dat de leden en cursisten die zij geholpen hebben tevreden zijn. Wij ondersteunen onze vrijwilligers bij het bieden van een zo goed mogelijke service. Regelmatig doen we onderzoek naar hoe tevreden onze leden zijn over die service. In september onderzochten we dat voor PCHulp aan Huis, Leren aan Huis en PCHulp via Internet.

Bij de afronding van een hulpvraag vroegen we de leden wat ze vonden van de afhandeling. Maar liefst 98% van de leden zei tevreden te zijn. De 2% die minder tevreden was hebben we gebeld. We vroegen of we voor hen nog iets konden betekenen. Ook hoorden we graag of er nog verbeteringen mogelijk waren.

Applicatieontwikkelaar en –beheerder PCHulp Guus van Velthoven is erg blij met dit resultaat. ‘Het afgelopen jaar behandelden de PC-helpers maar liefst 66.000 hulpvragen van leden. We merken dat de hulpvragen nog diverser worden en wij ondersteunen onze vrijwilligers daarbij. Het is erg fijn om te zien dat onze inspanningen resultaat hebben. We zijn erg trots op onze vrijwilligers, die zich hier dagelijks voor inzetten!' Uiteraard blijven we de tevredenheid van onze leden voortdurend in de gaten houden en structureel meten.

Daarnaast gaan we de komende jaren meer inzetten op persoonlijke hulp en de PCHulp-diensten verder verbeteren en uitbreiden. Daarom hebben we na bijna tien jaar afscheid genomen van de Clubs. We zagen de afgelopen jaren een daling van het aantal deelnemers, bezoekers en berichten. Voormalige Club-leden zijn nu van harte welkom bij PCHulp per Internet om hun vragen via internet te stellen.

7

Feiten en cijfers 2022

8

De organisatie

SeniorWeb is een landelijke vereniging die niet als doel heeft winst te maken. We hebben 150.000 leden en een grote groep van 2.800 actieve vrijwilligers. Onze leden beoordeelden het lidmaatschap in 2022 met een 8,3. Op het verenigingsbureau werken 38 medewerkers. Daarnaast heeft SeniorWeb een bestuur en een ledenraad. De organisatie staat onder leiding van Daniël de Levita, directeur. Lees meer over onze organisatie op onze website.

Bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging en bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven personen. In 2022 was het bestuur als volgt samengesteld:

 • Mw. M. van Jaarsveld | Voorzitter
 • Dhr. E.D. Rentema | Vice-voorzitter
 • Dhr. L. Bracke | Secretaris
 • Dhr. N. Medema | Penningmeester
 • Mw. B. Felstau | Lid
 • Dhr. H.J. van den Herik | Lid

Raad van toezicht

Er is gesproken over een nieuwe organisatiestructuur. Die past beter bij de huidige taakverdeling tussen het bestuur en de directeur. De nieuwe opzet houdt in dat het bestuur raad van toezicht wordt en de directeur het bestuur wordt. De raad van toezicht houdt dan toezicht op het bestuur en blijft de ledenraadsvergaderingen voorzitten. Deze verandering in de organisatiestructuur ging op 1 januari 2023 in.


Ledenraad en kiesraad

De vorige ledenraad was na een periode van vier jaar actief tot en met 31 december 2022. Daarom is er in 2022 een ledenraadsverkiezing geweest. De kiesraad van SeniorWeb verzorgt die. De raad bepaalt het aantal afgevaardigden per provincie en zorgt ervoor dat alle leden hun stem kunnen uitbrengen. Na een oproep reageerden maar liefst 92 enthousiaste leden die zich kandidaat stelden voor de verkiezing. De leden van SeniorWeb kozen bij de verkiezing 35 deels nieuwe ledenraadsleden uit alle provincies. De nieuwe ledenraad bestaat uit 20 nieuwe ledenraadsleden en 15 ledenraadsleden die zich herkiesbaar mochten stellen. De huidige ledenraad is actief tot en met 31 december 2026.


Geschillencommissie

Wanneer SeniorWeb besluit het lidmaatschap van een lid te beëindigen komt de geschillencommissie in actie. De commissie bestaat uit drie personen. Het bestuur draagt deze leden voor en de ledenraad benoemt ze.


Vrijwilligers

Zo'n 2.800 actieve vrijwilligers zetten zich op lokaal, regionaal en landelijk niveau in voor de missie van SeniorWeb. De vrijwilligers van PCHulp en Leren aan Huis helpen leden met hun computer- en internetvragen. Zij doen dat via de ledendienst PCHulp of geven SeniorWeb-leden thuis uitleg via Leren aan Huis. De vrijwilligers van de 470 leslocaties verzorgen inloopspreekuren, cursussen en workshops over verschillende digitale onderwerpen. Redactieassistenten helpen met het actueel houden van de website. De ondersteuners van de online cursussen beantwoorden vragen van leden die de online cursussen volgen.

Vrijwilligers van SeniorWeb tijdens de jaarlijkse Ambassadeursdag
Contact
SeniorWeb Postbus 222 3500 AE Utrecht
030 276 99 45 030 276 99 45 info@seniorweb.nl www.seniorweb.nl
Vormgeving & realisatie
Vincent Schouten Schwandt Information Design
Teksten
Sandra Vollema Hanneke de Zeeuw
Eindredactie
Bas Tielens
Fotografie
Allard Willemse Ivar Pel Bart van der Putten SeniorWeb
Video
TOCOMFY Techonomy